Ochrana osobních údajů |

Ochrana osobních údajů |

Údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány společností LAUFEN CZ s.r.o., s níže uvedenými podrobnostmi:

Název společnosti: LAUFEN CZ s.r.o.
Adresa: V Tůních 3/1637, 120 00 Praha
Tel.: +420 296 337 701
E-mail: gdpr@laufen.net


Uvedené údaje budou zpracovány za účelem vyřizování a správy požadavků, které můžete podat přes naši webovou stránku, a pokud k tomu dáte svolení, pro zasílání marketingových sdělení, která by vás mohla zajímat. Právní základ pro zpracování je poskytovat vám požadovanou službu, a pro reklamní sdělení je to váš souhlas.

Získání uvedených údajů je naprosto nezbytné pro poskytování požadovaných služeb. V opačném případě by nebylo možné vytvořit váš vztah jakožto zákazníka společnosti Laufen. Naproti tomu uchovávání údajů pro přenos elektronických marketingových sdělení není nezbytné pro zachování uvedeného smluvního vztahu. Nebudou prováděna žádná automatizovaná rozhodnutí týkající se údajů a zpracování údajů bude probíhat v Evropské unii. Pouze ty třetí strany, kterým je LAUFEN CZ s.r.o. na základě právních předpisů povinna poskytovat údaje, budou mít přístup k údajům, stejně jako společnosti, které mohou být pověřeny interním řízením služeb v rámci společnosti.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, účelnou a přiměřenou, a v každém případě po dobu vyžadovanou právními předpisy poté, co je smluvní vztah ukončen. Po ukončení vztahu budou údaje uchovávány výhradně pro účely a po dobu nezbytně nutnou k dodržení platných právních závazků, přičemž budou náležitě zablokovány. Konkrétně budou uchovávány po dobu nanejvýš pěti let od ukončení smluvního vztahu.

Na základě podmínek zakotvených v současné legislativě můžete uplatnit právo na zpřístupnění, opravu nebo vymazání vašich údajů, dále na omezení zpracování vašich údajů, podání námitky ke způsobu zpracování, vyžádání přenosu vašich údajů nebo odvolání vámi uděleného souhlasu, a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@laufen.net. Svá práva můžete uplatnit také u španělského orgánu pro dohled nad údaji nebo u takového orgánu v příslušné zemi.