Kontakty

Kontaktní formulář

Společnost Laufen CZ shromažďuje pouze ty osobní údaje, které uživatelé webových stránek dobrovolně a vědomě poskytli. Mezi tyto údaje může, mimo jiné, patřit jméno, funkce, název společnosti, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Tyto webové stránky dále shromažďují v souladu se zákonem o elektronických komunikacích tzv. provozní a lokalizační údaje, tj. zejména standardní údaje o prohlížení na internetu, sem patří IP adresa, druh prohlížeče a jazyk, doba přístupu a odkazující webové adresy. Za účelem řádné správy našich webových stránek a usnadnění orientace můžeme rovněž používat soubory cookies.
Společnost Laufen CZ je odhodlána k zajištění ochrany soukromí uživatelů těchto webových stránek. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat velmi opatrně, s maximálním důrazem na jejich důvěrnou povahu a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu nebudeme poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou našich koncernových společností  pro obchodní a marketingové účely.