Novy-ucebni-obor-Vyrobce-a-dekorater-keramiky.jpg

Nový učební obor Výrobce a dekoratér keramiky

V Bechyni se bude vyučovat obor Výrobce a dekoratér keramiky. Absolventi najdou uplatnění v závodech Laufen

V novém školním roce se počítá s 10 studenty. Praktická výuka bude probíhat v závodě Laufen v Bechyni, kde se vyrábí produkty se značkou Jika. 

Tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky, jenž se od nového školního roku začne vyučovat na Střední umělecko-průmyslové škole Bechyně, vzniknul díky spolupráci se společností Laufen. Cílem oboru je vychovat nové odborníky v keramickém průmyslu, kteří by se uplatnili ve všech stupních výroby. Pro úspěšné absolventy je připravena nabídka zaměstnání v závodech Laufen. 

Praha, 6. března 2013: – Společnosti Laufen, která na českém trhu zastupuje značky Laufen, Roca a Jika, se podařilo iniciovat vznik nového oboru díky projektu Národní soustava kvalifikací a uzavření Sektorové dohody pro podporu keramického školství. 

“„Doufáme, že v absolventech získáme kvalifikované odborníky, kterých je v současnosti nedostatek,“ vysvětluje Miroslav Hambálek ze společnosti Laufen důvod pro vznik oboru. 

“„Podmínkou pro přijetí do oboru Výrobce a dekoratér keramiky je pouze úspěšné zakončení základního vzdělání, studenti neskládají přijímací ani talentové zkoušky,“ uvádí ředitel SUPŠ Bechyně PaedDr. Jiří Novotný. Tříletý učební obor bude završen získáním výučního listu. Ve škole se studenti naučí teorii technologie výroby, opracování a dekorování keramiky. V praxi se v závodě při výrobě keramiky Jika setkají s výrobou sádrových forem, přípravou licí hmoty, formováním keramického střepu, glazováním, výpalem a dalšími potřebnými technologiemi. Kromě společnosti Laufen se studenti uplatní i u dalších výrobců keramických hmot, například ve výrobě obkladaček, dlažby, užitkové či elektroizolační keramiky a mnohých dalších.