V Bechyni se opět otevírá obor Výrobce a dekoratér keramiky. Úspěšné absolventy zaměstná Laufen CZ

Společnost Laufen CZ pokračuje ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni a podporuje tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky. Cílem oboru je vzdělat nové odborníky v keramickém průmyslu, kteří se uplatní ve všech stupních výroby. Úspěšní absolventi se mohou těšit na pracovní nabídku v závodech Laufen CZ.

Společnost Laufen CZ, která na české trhu zastupuje značky Laufen, Roca a Jika, navazuje na spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni (SUPŠ), která v letošním roce zájemcům opět otevře tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky.

Přihlášky až do půlky března

Zájemci o studium mohou poslat přihlášku do 15. března 2016. „Podmínkou pro přijetí ke studiu oboru Výrobce a dekoratér keramiky je pouze úspěšné absolvování základního vzdělání. Uchazeči nemusejí skládat přijímací ani talentové zkoušky,“ uvádí ředitel SUPŠ Bechyně PaedDr. Jiří Novotný. Den otevřených dveří proběhne 8. února s možností exkurze ve výrobně Laufen CZ v Bechyni, kde se vyrábí sanitární keramika Jika.

Studenti se naučí pracovat na všech stupních výroby

Studenti se v rámci výuky naučí pracovat s různými technologiemi. Možnost jejich pozdějšího uplatnění na trhu práce se zvýší díky osvojení strojové výroby, realizaci replik historických výrobků a také prostoru pro profilaci při volné tvorbě. „Všem úspěšným absolventům, kteří budou dosahovat dobrých výsledků, během praxe prokáží zájem o obor, chuť pracovat a určitou míru zodpovědnosti, rádi práci nabídneme,“ uvádí Miloslav Hambálek ze společnosti Laufen CZ.

Kromě firmy Laufen CZ studenti naleznou uplatnění i u dalších producentů keramických hmot, kupříkladu ve výrobě dlažby, obkladaček, užitkové nebo elektroizolační keramiky na pozicích nalévač, glazovač, obsluha linky tlakového lití, obsluha glazovací linky, pracovník finální kontroly zboží a další. „Pro práci na pozici mistra výroby je pak nutná maturitní zkouška z dvouletého dálkového oboru Technologie silikátů, který rovněž nabízíme na naší škole,“ dodává ředitel SUPŠ Bechyně PaedDr. Jiří Novotný.

Kde získat informace

Tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky při Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni je jediný svého druhu v Jihočeském kraji. Zájemci o studium získají další informace na www.supsbechyne.cz, nebo na www.keramikazije.cz, kde naleznou kompletní informace o možnosti vzdělávání v keramických oboru a možných zaměstnavatelích v České republice.